Kamervragen inzake rattenoverlast

Rapport WHO

Naar aanleiding van het toenemende aantal meldingen rondom de signalering en overlast van ratten en een recent WHO-rapport over de gevaren van ongedierte in stedelijk gebied, heeft VVD-kamerlid Helma Lodders enkele kamervragen gesteld aan Staatssecretaris Wilma Mansveld.

Het rapport van de World Health Organisation over de gevaren van stedelijk ongedierte voor de volksgezondheid is in 2008 opgemaakt en komt opnieuw ter sprake in verband met het toenemende aantal meldingen rondom de signalering en de overlast van Bruine en Zwarte ratten. Kamerlid Lodders vraagt Staatssecretaris Mansveld of zij op de hoogte is van het rapport. Mansveld zegt hiervan op de hoogte te zijn.
Verbod buitengebruik rodenticiden

Mansveld gaat ook in op de vraag wat de gevolgen zijn van het verbod op het buitengebruik van rodenticiden, waarmee de ratten tot op heden hoofdzakelijk bestreden werden. Niet zo lang geleden werd namelijk ook bekend dat vanaf volgend jaar het buitengebruik van rodenticiden behoorlijk aan banden wordt gelegd. Deze beslissing riep al menig vraagtekens op bij diverse professionele plaagdierbestrijders en gemeenten. Zij zeggen dat er wel andere manieren zijn om ratten te bestrijden, maar dat deze zeer arbeidsintensief en dus zeer kostbaar zijn. Bovendien zijn deze methoden minder effectief gebleken in het verleden.

Protocol

Nu ook het aantal meldingen van ratten in het straatbeeld toeneemt is ook de onrust toegenomen. De NVPB, de Nederlandse branchevereniging voor Plaagdierbeheersing is veelvuldig in overleg met het Ctgb ( College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ) en andere betrokken partijen om het buitengebruik van rodenticiden onder strikte voorwaarden toch toe te laten. Er moet echter eerst een protocol worden ontwikkeld waarmee aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Mansveld heeft te kennen gegeven zich in te spannen om dit proces snel te laten verlopen.